Budi prirodan i budi aktivan - AKTIVNI TURIZAM u zaštićenim i Natura 2000 područjima

Video: Budi prirodan, budi aktivan!

Ronilački vodič - Ronjenje u najčudesnijem dijelu sredozemlja

Karta ronilačkih lokaliteta

2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018.g.  IZMJENA

Godišnji Financijski izvještaj od 01. siječnja – 31. prosinca 2018. godine Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2018.godine Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Šibensko-kninske županije za 2019. godinu

2018.

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU "GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA,PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE" ZA 2017. GODINU

Koncesijska odobrenja 2018.

Godišnji Financijski izvještaj od 01. siječnja – 31. prosinca 2017. godine Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Šibensko-kninske županije za 2018. g.

2017.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE PRIRODA ŠKŽ ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

III. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2017.GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019.GODINU

JU PRIRODA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016.GODINU

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016.GODINU

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

2016.

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016.GODINU

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU "GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2015.G."

2015.

Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda

Ispravak Godišnjeg financijskog izvještaja proračunskog korisnika JU Priroda ŠKŽ za period 01.01.2015-31.12.2015.

Godišnji financijski izvještaj proračunskog korisnika JU Priroda Šibensko-kninske županije za razdoblje: 01.siječanj 2015.- 31. prosinac 2015.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Propisi

Zakon o zaštiti prirode ( Narodne novine 80/13 )

2014.

Financijski izvještaji za 2014. godinu
Bilanca
Bilješke uz izvještaje
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnji program za 2014. god.

2013.

Godišnji program za 2013. god.
1. NADOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA
2. NADOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA

2012.

Godišnji program za 2012. god

2010.

Izvješće o radu JU Zaštićene prirodne vrijednosti ŠKŽ u 2010. godini

 

SIPA is a project coordinated by the Regional Development Agency of Šibenik Knin County and funded by PHARE 2006: Cross-Border Co-operation betwen Italy and Croatia, Phare CBC/INTERREG IIIA - New Adriatic Neighbourhood Programme. Its content does not necessarily reflect the opinions of the European Commission. eu Zaštićeni lokaliteti
Zadarske županije
home info