PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE PREDSTAVNIK NARUČITELJA U SUKOBU INTERESA

2018.

Objavljeno javno nadmetanje MONITORING UŠĆA KRKE

3. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU - JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

2. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU - JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Izmjena dokumentacije o nabavi i troškovnika

Obavijest o nadmetanju, za postupak Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju tvrđave Svetog Nikole

Projektna dokumentacija za otvoreni postupak javne nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole; Ev. Br.: 02/18 JN-MV

1. IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2018.

2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2017. GODINU

5. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

4. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

3. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

2. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

2016.

04.02.2016.
Plan nabave za 2016.g. Javna ustanova Priroda ŠKŽ

2015.

NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ZELENU JAVNU NABAVU

II IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2015.

I IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2015.

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2015.

25.03.2015.

Poziv za nadmetanje za postupak: Radovi uređenja pješačke staze i vidikovca, parkinga i pristupnog puta u kanjonu Čikole
Ovaj postupak javne nabave provodi se u sklopu ugovora GRANT CONTRACT IPA2007/HR/16IPO/001-040710 Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka

Popis gospodarskih subjekata s kojima Javna ustanova ZPV ŠKŽ ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi

 
Pravilnik bagatelne nabave

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
 

ARHIVA

2014.

08.12.2014. II IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2014

16.05.2014. I IZMJENE PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2014 

23.12.2013. PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2014.

2013.

PLAN NABAVE ZA 2013. GOD

2012.

OBJAVA NATJEČAJA ZA RADOVE u sklopu projekta Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku
Građevinski radovi na šetnici u kanalu sv. Ante u Šibeniku
Broj ugovora: IPA2007/HR/16IPO/001-040208
Natječaj KSAOP-W 01/2012
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE
NACRTI

2012. Plan nabave II izmjene

2012. Plan nabave I izmjene

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2012. GOD.

2011.

Plan nabave za 2011. god. II izmjene

Plan nabave za 2011. god. I izmjene

2010.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvrsenja za 2010.god

SIPA is a project coordinated by the Regional Development Agency of Šibenik Knin County and funded by PHARE 2006: Cross-Border Co-operation betwen Italy and Croatia, Phare CBC/INTERREG IIIA - New Adriatic Neighbourhood Programme. Its content does not necessarily reflect the opinions of the European Commission. eu Zaštićeni lokaliteti
Zadarske županije
home info