Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda

Odluka o osnivanju Javne ustanove te Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Javne ustanove Priroda

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda

Osnovana je u studenom 2007. godine.

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).
Javna ustanova, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (N.N. 80/13) upravlja sa 9 zaštićenih područja i 60 lokaliteta ekološke mreže Natura 2000.


KONTAKT

Javna ustanova Priroda Šibensko - kninske županije

Prilaz tvornici 39
22 000 Šibenik
Tel: 022/ 218-462
Fax: +385 22 218 331
e-mail: zastitaprirode@zpv-sibenik.hr

Ravnateljica:

Mr. sc. Anita Babačić Ajduk, mag.biol.
e-mail: ababacic@zpv-sibenik.hr

Tajnica ravnateljice:

Karmelita Erak
e-mail: zastitaprirode@zpv-sibenik.hr

Voditeljica službe za financije, računovodstvo, investicije i investicijsko održavanje:

Renata Slavica, dipl.oecc.
e-mail: rslavica@zpv-sibenik.hr

Voditeljica Službe stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja:

Tina Dragutin Burić, mag.biol. - ekolog
e-mail: tdragutin@zpv-sibenik.hr

Voditelj Odsjeka za nadzor - Čuvar prirode I vrste:

Marko Plenča Mudrić, mag. geografije
e-mail: marko.plencamudric@zpv-sibenik.hr

Stručna suradnica za provedbu projekata:

Ana Vukšić, mag.oecol.
e-mail: astosic@zpv-sibenik.hr

Stručna suradnica za pravne poslove:

Nika Vuletin Bujas, dipl.iur.
e-mail: nvuletin@zpv-sibenik.hr

Voditeljica odsjeka za turizam i prihvat posjetitelja:

Milka Antić Krstić, dipl.oec.
e-mail: makrstic@zpv-sibenik.hr

 

SIPA is a project coordinated by the Regional Development Agency of Šibenik Knin County and funded by PHARE 2006: Cross-Border Co-operation betwen Italy and Croatia, Phare CBC/INTERREG IIIA - New Adriatic Neighbourhood Programme. Its content does not necessarily reflect the opinions of the European Commission. eu Zaštićeni lokaliteti
Zadarske županije
home info