Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Godišnje izvješće za 2017. (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje tijelo javne vlasti.

Cilj je Zakona omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Službenica za informiranje Javne ustanove Priroda Šibensko-kninske županije je Karmelita Erak.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi Priroda, službenici za informiranje:


Sve dodatne informacije moguće je dobiti na telefon 022/218-462

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Zakon o pravu na pristup informacijama
https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Obrazac:  Zahtjev za pristup informacijama.doc

Obrazac:  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.doc

 

SIPA is a project coordinated by the Regional Development Agency of Šibenik Knin County and funded by PHARE 2006: Cross-Border Co-operation betwen Italy and Croatia, Phare CBC/INTERREG IIIA - New Adriatic Neighbourhood Programme. Its content does not necessarily reflect the opinions of the European Commission. eu Zaštićeni lokaliteti
Zadarske županije
home info