WEB KAMERA

PRAĆENJE AKTUALNIH VREMENSKIH PRILIKA

Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije je osigurala sredstva za nabavu suvremene opreme za praćenje klimatskih promjena te je u suradnji s udrugom "Šibenik Meteo - motrenje i prognoziranje vremena" u Zatonu postavljena panoramska kamera koja će kontinuirano bilježiti promjene u klimi i eko sustavu Značajnog krajobraza donjeg toka Krka-krajolika. Slika s aktualnim podacima mjerenja se kontinuirano ažurira. Aktualne vremenske prilike možete pogledati na sljedećem linku: www.sibenik-meteo.hr/weather/web_cam/zaton/cam_1.php

Panoramska kamera će 24 sata dnevno na internet slati sliku Zatona i meteorološke podatke izmjerene na automatskoj mjernoj postaji. Kamera Hikvision je PTZ kamera, odnosno leća koja ima optički zoom 10x može se okretati oko svoje osi 360° pa će se dugoročno osim panorame mjesta u određenim vremenskim intervalima snimati još nekoliko točaka u video-krugu kamere. Uskoro slijedi i postavljanje sonde za mjerenje temperature vode.

Uz redovito informiranje građana i javnih službi, praćenje aktualnih vremenskih prilika te obrada i arhiviranje izmjerenih podataka poslužiti će i u svrhu izrade klimatske slike područja i promjena u klimi i cjelovitom eko sustavu na području Značajnog krajobraza donjeg toka Krka-krajolika (koji obuhvaća prostor od Šibenskog mosta do kraja kanala sv. Ante s pripadajućim okolnim obalnim prostorom) i području ekološke mreže Natura 2000 s obuhvatom područja značajnih za vrste i stanišne tipove, koji su veoma značajni za zajednicu.

SIPA is a project coordinated by the Regional Development Agency of Šibenik Knin County and funded by PHARE 2006: Cross-Border Co-operation betwen Italy and Croatia, Phare CBC/INTERREG IIIA - New Adriatic Neighbourhood Programme. Its content does not necessarily reflect the opinions of the European Commission. eu Zaštićeni lokaliteti
Zadarske županije
home info